Ziekteverzuim beheersing & begeleiding

  • "Geen symptoombestrijding maar een werkelijke aanpak"

Ziekteverzuim kan de zin in het managen vertroebelen. Toch wil je het niet volledig outsourcen want dat kan het managen wellicht onpersoonlijk maken. Wij werken met o.a. Emergenz (Bedrijfsmaatschappelijk werk en professionele trauma opvang) en arBO-AZ (landelijk netwerk van bedrijfsartsen) om een persoonlijke, adequate aanpak te garanderen. Binnen de structuur van de Wet Verbetering Poortwachter weten we de weg zonder het belang van de werkgever uit het oog te verliezen. Naast deze gespecialiseerde, professionele dienstverleners kunnen de medewerkers van LINKX HR fungeren als case-manager. Graag nemen we de mogelijkheden, of misschien zelfs een specifiek dossier, graag door om te kijken hoe we kunnen ontzorgen!