« partners

arBO-AZ

Bij ziekteverzuim speelt gedrag een grote rol. Daarnaast heeft ziekteverzuim raakvlakken met personeelsmanagement, arbeidsrecht en sociale wetgeving. Wij benaderen verzuim vanuit een bredere context dan traditionele arbodiensten waardoor wij complexe dossiers vaak verrassend snel oplossen. 


Website arBO-AZ »