« partners

General Safety

Veiligheid beperkt zich niet tot het geven van cursussen of het implementeren van software. Veiligheid is een gevoel wat iedereen binnen de organisatie moet uitdragen, te beginnen met de directie. Het is een continuproces in alle lagen van de organisatie.

Uw gezonde verstand en onze kennis van de wet- en regelgeving over veiligheid vormen samen de basis voor het veiligheidsniveau in uw organisatie. Bent u nog een starter op dit gebied, geen probleem, wij helpen u graag op weg. Door onze ervaring kijken wij met “andere ogen” naar een organisatie. Wanneer wij met uw organisatie aan de slag gaan dan zal dit resulteren in beter gemotiveerd personeel, minder ziekt verzuim en het risico op een bedrijfsongeval zal tot een minimum worden beperkt.

General Safety werkt samen met specialisten op het gebied van veiligheid, wij zijn ervan overtuigd dat niemand alleen voldoende kennis heeft van alle aspecten op het gebied van veiligheid. Daarom hebben wij een netwerk waarin wij specifieke veiligheidsvraagstukken delen en op deze wijze onze klanten kunnen voorzien van een goed gefundeerd advies.


Website General Safety »