« partners

Emergenz

Emergenz., expert in het welzijn van medewerkers in uw organisatie

Uw werknemers bepalen voor een belangrijk deel het succes van uw bedrijf of organisatie. Als werkgever wilt u dat uw medewerkers optimaal kunnen presteren. Samen met Emergenz. zorgt u voor een goed of beter (psychisch) welzijn van uw werknemers. Zet onze expertise en jarenlange ervaring in voor traumaopvang en nazorg, bedrijfsmaatschappelijk werk en coaching binnen uw bedrijf. Daarnaast begeleiden wij uw hr-organisatie, arbo-arts en management bij het opstellen goed (preventief) verzuimbeleid.

Uiteraard kunt u op ook ons rekenen voor de uitvoering van dit beleid. Met ons netwerk van ruim 50 ervaren en gespecialiseerde deskundigen staan wij snel klaar om een interventie voor uw medewerker op te starten. Zo beperken en voorkomen we mogelijk verzuim en de bijbehorende kosten zo veel mogelijk. Maak gebruik van de kennis en ervaring van de marktleider op het gebied van welzijn voor organisaties.

Zorg voor gezonde werknemers

Van een werkgever wordt verlangd dat hij zorgt voor ‘goed werkgeverschap’. Daarnaast hoort elke werknemer actief verzuim te voorkomen en om het eigen herstel te bevorderen bij uitval. Met de juiste professionele hulpverlening staan wij individuele werknemers of groepen in uw organisatie bij. Ons landelijk netwerk van meer dan 50 professionele consulenten ondersteunt uw organisatie op het gebied van:

  • Verzuimpreventie,
  • Goede re-integratie en herstel bij (langdurig) verzuim,
  • Terugdringen van ongewenst gedrag op het werk,
  • Traumaopvang en nazorg bij een schokkende gebeurtenis, zoals na een (bedrijfs)ongeval, overval of ingrijpend persoonlijk verlies.
  • Zijn wij 24 x 7 bereikbaar en beschikbaar voor traumaopvang
  • Bieden wij maatwerk voor uw organisatie
  • Zijn wij uw professionele sparringpartner voor verzuimpreventie
  • Waarborgen wij de privacy en het vertrouwen van uw werknemers
  • Coachen en begeleiden wij management en hr-medewerkers

Website Emergenz »